Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Hlavní » Pojištění odpovědnosti » Pojištění občanské odpovědnosti
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Russian (CIS)
 
Pojištění občanské odpovědnosti
There are no translations available.

Pojištění občanské odpovědnosti nás v případě nenadálé událostí chrání před nároky vznesenými vůči nám ze strany poškozeného.

Pojištěná je povinnost k náhradě škody nebo újmy vyplývající z:

 • činností pojištěného v běžném občanském životě
 • vedení domácnosti a provozu jejího zařízení
 • držení a užívání jízdních kol
 • provozování sportovní rekreační činnosti
 • vlastnictví a používání legálně držených zbraní
 • vlastnictví nebo opatrování krotkých a ochočených domácích zvířat
 • v případě sjednání připojištění zvířata hradí újmy způsobené psem, koněm nebo hospodářským zvířetem
 • v případě sjednání připojištění Evropa se rozšiřuje územní rozsah pojištění

Z pojištění občanské odpovědnosti pojišťovna hradí:

 • škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením
 • škodu na hmotné movité nebo nemovité věci
 • následnou finanční škodu
 • náklady právního zastoupení

Volitelná připojištění:

 • zvířata
 • Evropa

Cena pojištění odpovědnosti:

Základní rozsah

 • Limit pojistného plnění 1.000.000 Kč - 550 Kč ročně
 • Limit pojistného plnění 2.500.000 Kč - 700 Kč ročně
 • Limit pojistného plnění 5.000.000 Kč - 1.000 Kč ročně
 • Limit pojistného plnění 10.000.000 Kč - 1.500 Kč ročně

Volitelná připojištění

 • Pes - přirážka 80% (za každý kus) z ročního pojistného za základní rozsah pojištění
 • Kůň - přirážka 80% (za každý kus) z ročního pojistného za základní rozsah pojištění
 • Evropa - přirážka 30% z ročního pojistného za základní rozsah pojištění
Pro více informaci zastavte se na pobočce Generali pojišťovny a.s. na adrese 28. pluku 814/8, Praha 10 - Vršovice.


Last Updated on Tuesday, 25 June 2019 09:01