Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Russian (CIS)
 
Zdravotní pojištění cizinců ERGO

Komplexní zdravotní pojištění cizinců ERGO

Ceny zdravotního pojištění cizinců ERGO platné ke dni 28.5.2019

Komplexní zdravotní pojištění pro cizince  Ergo nabízíme ve dvou produktech:

  • Produkt Welcome Dítě +
  • Produkt Welcome Komplex
Zdravotní pojištění Welcome Dítě + je určeno pro děti ve věku 0 -5 let. Tento produkt se liší od Welcome Komplex tím, že
  • pojištění v tomto rozsahu umožňuje čerpat preventivní péči ( preventivní prohlídky) včetně očkování u praktického lékaře a stomatologa v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním občanu ČR
 Komplexní zdravotní pojištění pro cizince Ergo ( tarif Dítě +) 
  • Zdravotní pojištění na 12 měs. - 16.800,-Kč 
  • Zdravotní pojištění na 24 měs. - 30.000,-Kč 


Zdravotní pojištění cizinců Dítě/Dospělý (0-65 let) Welcome Komplex:

  • Zdravotní pojištění na 6 měs. -    5.100,- Kč
  • Zdravotní pojištění na 12 měs. - 10.200,-Kč.
  • Zdravotní pojištění na 24 měs. - 19.440,-Kč.

Komplexní zdravotní pojištění Ergo (student) do 26 let:

  • zdravotní pojištění na 6 měs. -   4.500,-Kč
  • zdravotní pojištění na 12 měs. - 9.000,- Kč


Ceník ERGO komplexní zdravotní pojištění

Limit pojistného plnění na jednu pojistnou udalost 80 000 EUR.

Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. v platném znění a je uznáváno MVČR při prodloužení dlouhodobého pobytu.

Seznam smluvních zdravotnických zařízení ERGO

Všeobecné pojistné podmínky ERGO

Formulár pro hlášení pojistné události ERGO pojišťovna

Aktualizováno Úterý, 28 Květen 2019 11:08